Torické kontaktní čočky - Použitý materiál/technologie - SmartShield™

 Pro korekci astigmatismu