Torické kontaktní čočky - Použitý materiál/technologie - Silicion-hydrogel

 Pro korekci astigmatismu