Torické kontaktní čočky

 Pro korekci astigmatismu