Sférické nebo asférické zakřivení brýlové čočky

Sférické a asférické zakřivení brýlových čoček

  • Základní zakřivení plochy čočky je kulovité - sférické 
  • nekulové - asférické zakřivení se směrem k orajům čočky zplošťuje, čočka je tenčí, lehčí, estetičtější a poskytuje lepší zobrazení v periferiích

Rádce