• udává optickou mohutnost sférické čočky v dioptriích  (D, Dp, Dpt)
  • zásadní význam má znaménko "+" nebo "-" před číselnou hodnotou. Aby se předešlo záměně, je někdy znaménko "-" zastoupeno "=", význam je stejný. V případě kladné hodnoty může, ale nemusí, být uvedeno znaménko "+". 
  • sférická čočka má kulovitý tvar a koriguje krátkozrakost (myopii) se znaménkem "-" a dalekozrakost (hypermetropii) v případě znaménka "+". 
  • čočka bez dioptrie - "0 Dpt" se označuje také "plan"