Co je PD a k čemu je třeba?

Aby Vám nové brýle přinášely pohodlný a hlavně zdravý užitek, musí být optický střed brýlových čoček v rámečku přesně centrován na Vaše zorničky (pupily, panenky). Jejich vzájemný rozestup vyjadřuje údaj PD (pupillary distance). 

PD udává rozměr v milimetrech a může být vyjádřen

a) jedním číslem - od středu ke středu pupily (např: 65 mm)
b) dvěma čísly - pro každé oko zvlášť, od středu kořene nosu ke středu pupily (např: P oko 31 mm, L oko 34 mm) 

Z důvodu vyšší přesnosti využíváme rozměr pro každé oko zvlášť, protože zohledňuje běžnou asymetrii obličeje. Máte-li pouze jednu hodnotu, Váš obličej je pravděpodobně symetrický, pak pro každé oko uvedete jeho polovinu. 

Jak zjistím své PD?

Pokud už jste zákazníkem OliOptik, známe Vaše PD údaje z předchozí zakázky. 

Starší zakázka na zhotovení brýlí

Na předpisu od lékaře se PD běžně neuvádí (pokud o něj nepožádáte). Můžete je najít na zakázkovém listě nebo kartičce od starších brýlí. Hodnota PD se v dospělosti nemění. 

Změření PD

Pokud hodnotu PD neznáte, lze ji změřit s přijatelnou přesností i v domácích podmínkách. 

Je nutné soustředit svůj pohled na dalece vzdálený bod (min 6 m). Požádejte partnera, aby mírně zespodu na měřítku odečetl vzdálenost středu zornic, nesmí Vám při tom bránit v pohledu na daleký bod. 

Měření očního rozestupu - PD

Horizontální centrace

Oční rozestup PD je údaj nutný ke správné horizontální centraci. Například k centraci čtecích brýlí je tento údaj dostačující. Vertikálně se čočky centrují přibližně na střed jejich výšky.